Frikt

Något arrogant och självgod bard. Självsäker och positiv. Väldigt sugen på hjältedåd.

Description:

Roll

Melee Bard leader.

Färdigheter

Acrobatics: 0

Arcana: 6[Tränad]

Athletics: 4[Tränad]

Bluff: 10[Tränad]

Diplomacy: 11 [Tränad]plus +1 bonus till allierade

Dungeoneering: 0

Endurance: 4

Heal: 0

History: 2

Insight: 6[Tränad]

Intimidate: 5

Nature: 0

Perception: 4[Tränad]

Religion: 0

Stealth: 1

Streetwise: 5

Thievery: 0

Bio:

Frikt

Scales of War [lv of Epicness: EPIC] Slovorg